Category Archives: Dịch vụ

Bảo vệ siêu thị – Trung tâm thương mại

Siêu thị – trung tâm thương mại thường có rất đông khách hàng mua sắm cũng chính vì thế tội phạm có thể dễ dàng hòa vào đám đông nhằm thực hiện các hành vi trộm cắp. Bên cạnh đó các đối tượng khách hàng ra vào mục tiêu ở đủ mọi tầng lớp với […]